Metodologia

A Nucli durant l’avaluació, el diagnòstic i la intervenció valorem el motiu de consulta centrant-nos tant en l’àmbit emocional com en la part orgànica. Derivant al pacient, si cal, a algun dels centres professionals de la nostra confiança per tal que avaluin de forma més específica algunes àrees concretes (neuròlegs, optometristes, odontòlegs, etc.) D’aquesta manera, podem oferir un diagnòstic i tractament encertat i complert.

Trobant l’equilibri de tots els aspectes s’arribarà a un bon estat de salut.

A continuació descrivim amb detall les diferents metodologies que seguim depenent del tipus de servei: