Teràpia d’adults, parelles i famílies

Es demana l’assistència a un mínim de tres sessions per poder fer una exploració bàsica. El terapeuta realitza una avaluació de tots els components essencials que envolten el problema i el context on es troba la persona, la parella o la família; així com possibles factors que han influít en el seu desenvolupament personal, social i psicològic.

Aquestes primeres sessions també fan possible que terapeuta i pacient es coneguin i vegin si poden crear un bon vincle terapèutic.
Un cop feta l’avaluació, s’analitza la situació, el què i el per què, orientant sobre quin son els aspectes que caldria treballar. Si la persona, parella o família, desitja continuar s’estableix un contracte terapèutic i s’inicia el tractament.

Aquest s’orienta a ajudar a comprendre i canviar aquelles conductes disfuncionals per altres de funcionals. Alhora que es potencien també aquells recursos propis que ja es disposen.

Si la persona, o algun membre de la parella o família, està rebent un tractament paral·lel amb un altre professional i es considera que pot ser beneficiòs per a la teràpia, establim contacte amb aquest professional per poder treballar de forma coordinada.