Assesorament a pares

Es tracta d’un servei orientat a donar assessorament psicològic i estratègies educatives de manera puntual a pares i mares.

Realitzant fins a un màxim de tres sessions, on Nucli ofereix el suport puntual que aquests requereixen per tal de reorganitzar la dinàmica familiar.