Avaluacions

Nucli realitza observacions, screenings i avaluacions diagnòstiques on es valoren possibles dificultats, retards, trastorns o patologies. Mitjançant proves generals i tests específics per a cada cas.

Depenent del motiu de consulta es duen a terme avaluacions:

   • Neuropsicològiques.
   • Psicològiques.
   • Psicopedagògiques.
   • Neurologopòdiques.
   • Logopèdiques.
  •  

Aquesta exploració finalitza amb una reunió on s’entrega un informe detallat de totes les proves i els resultats obtinguts. Això com la impressió diagnòstica i les recomanacions o el pla de treball a seguir, en cas que sigui necessari.