Escola de pares

Aquest servei proposa un taller pels pares on puguin expressar els seus dubtes i posar en comú les problemàtiques quotidianes. Es tracta d’una sèrie de xerrades informatives sobre temes relacionats amb l’educació i l’evolució dels nens. Es presenta informació respecte a temes bàsics relacionats amb les necessitats bàsiques educatives i el desenvolupament dels seus fills.

Tot aixó es du a terme en un clima de comunicació i intercanvi d’experiències, facilitant la interacció entre els participants i donant la possibilitat de resoldre els dubtes i les inquietuds que sorgeixen en la tasca d’educar als fills.

purchase term papers