Psicopedagogia

La psicopedagogia s’encarrega de detectar, diagnosticar i intervenir en tots aquells aspectes relacionats amb les funcions cognitives i executives: memòria, atenció, raonament, percepció, motricitat.

Sent el seu objectiu principal potenciar les habilitats i facilitar les estratègies per arribar a obtenir un millor rendiment.

Aquest servei es divideix en tres àrees segons el moment del cicle vital: infanto-juvenil, adults, vellesa.

Es responsabilitat d’aquest àmbit el tractament de les següents problemàtiques:

   • Dificultats d’aprenentatge.
   • Alteracions de la lectoescriptura i trastorns associats.
   • Trastorns de la lateralitat.
   • TDA-H. Trastorns per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat.
   • Estimulació de la memòria i de les funcions executives.
   • Metodologies de treball i estratègies organitzatives.
   • Tècniques i habilitats d’estudi.