Psicoteràpia

La psicoteràpia té l’objectiu d’orientar i ajudar a les persones a trobar solucions en situacions de crisi. Centrant la seva actuació en l’assessorament, la intervenció i el tractament, sempre tenint en compte les diferents etapes del cicle vital: infantesa, adolescència, adultesa i vellesa. Així com les problemàtiques específiques de la parella o la família.

Es responsabilitat d’aquest àmbit el tractament de les següents problemàtiques:

   • Trastorns de l’estat d’ànim: ansietat, depressió, crisis de pànic.
   • Processos de dol: ruptures, defuncions.
   • Fòbies específiques.
   • Problemes de parella: problemes de comunicació, desil·lusió i dubtes, infidelitat, crisis i ruptures, gelosia.
   • Problemes familiars: dificultats de relació amb els fills, relacions entre germans, problemes de comunicació, adopcions (preparació i integració).
   • Problemes de relació: habilitats socials, resolució de conflictes, control de la ira.
   • Trastorns de la conducta alimentaria.
   • Problemes d’autoestima, seguretat.
   • TDA-H. Trastorns per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat.
   • Trastorns de la conducta: desobediència, negativisme, rabietes.
   • Trastorns del desenvolupament.
   • Trastorns psicosomàtics.
   • Assetjament escolar o bullying.
   • Problemes laborals: estrès, desmotivació, cansament, mobbing, desorientació, conflictes.