Serveis a escoles i escoles bressol

Des de Nucli posem a disposició de les escoles la nostra formació i experiència per desenvolupar aquelles funcions i tasques específiques que considereu adients pel vostre centre. Donant resposta a una demanda creixent a la societat actual.

La prevenció hauria de ser un dels objectius prioritaris de tota orientació escolar. És important avançar-se a les dificultats per a que aquestes no arribin a donar-se, o bé, ho facin de forma atenuada. Una detecció precoç en els nens ajuda a disminuir o evitar problemes secundaris.
Un cop conegudes les necessitats específiques de cada infant, des de Nucli implementem mesures que l’ajudin a estimular i potenciar al màxim totes aquelles àrees que més necessiti; identificant punts forts i punts febles, per tal d’aconseguir un desenvolupament equilibrat i armònic.

Amb aquest objectiu, col·laborem des de Nucli donant un servei coordinat i complementari de recursos. Treballant de forma coordinada amb l’equip docent per a que puguin ser agents directes de l’estimulació del nen.

Des de Nucli oferim els següents serveis:

   • Avaluacions psicopedagògiques i logopèdiques.
   • Psicòleg i logopeda a l’escola o la llar d’infants.
   • Escola de pares.
   • Monogràfics.
   • Assessorament a Mestres.
   • Tractaments psicopedagògics i logopèdics al centre escolar.